SJÆLSFOTOGRAF - TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE

Plejeforældre, Forældre til ny tids børn
Omsorgspersoner - Pædagogik og dagpleje.

Ny tids fællesskab og tværtfagligt samarbejde som støtte til børn, diagnoser og omsorgspersoner

JEG HAR MULIGHED FOR AT “SE” IGENNEM TIL DET, DER KALDER PÅ AT KOMME FREM I LYSET MED RESPEKT OG KÆRLIGHED.

Mine største sparringspartnere til at vise vejen til det, jeg arbejder med i dag var i min tid i den pædagogiske verden som studerende, hvor jeg oplevede at kunne skabe mange stjernestunder og mærkbare cases med målgrupperne, uden jeg den gang havde en pædagogisk faglighed med mig.

Til stor forundring for alle. Jeg var ikke selv bevidst omkring mine vuggegaver den gang. Troede det var noget alle kunne og gjorde brug af. 

Essensen i alle mine ønsker med målgrupperne var at jeg brugte min intuition til at “se” og mærke. Møde målgruppen i krop, sjæl og sind bag om adfærd, diagnose og det udmiddelbare med kærlighed og respekt.

Det skabte mærkbare forandringer hos den enkelte på kort tid. Jeg lovede derfor mig selv, jeg ville blive så god en fotograf en dag, at jeg ville kunne “vise” hvad jeg “seer”. Men også at vende tilbage med muligheder for faglig sparring og redskaber til at møde den enkelte bag om faglighed og diagnoser. 

JEG STILLER MIG TIL RÅDIGHED MED MIN FAGLIGHED, GAVEN AT KUNNE "SE" OG MIT KAMERA.

Jeg kan bestilles til timepris eller som en del af et projekt, som aftales nærmere. 

STEMNINGSBILLEDER
er med fokus på at fange en relation, en reaktion og en ressource. Det helt åbenlyse er lettere at få øje på end de små glimt og lille reaktion i hverdagen. Jeg kan dele, hvad jeg ser ved at komme udefra og skabe materiale til sparring og dokumentation.

1:1 PROCES
med ønske om at skabe tryghed og tillid undervejs. Ingen præstation eller forventning, men et ønske om at styrke ressourcer, personlighed og fange det særlige hos den enkelte. Små skridt.

Jeg bruger min intuition undervejs. Hertil naturligvis min faglighed. 

BAG ENHVER DIAGNOSE ER DER ET MENNESKE OG SJÆL MED PERSONLIGHED OG RESSOURCER

Jeg har gaven at kunne spejle det, som øjet ikke altid ser i mødet med den enkelte via min evne til at “se” igennem en udfordring eller tryghedszone. Det udmiddelbare.

Hver og en er vi forskellige med hver vores historie, men vi er alle ens med en krop, sjæl og sind i vores færden. Jeg sætter derfor en ære i at møde den enkelte med respekt og anerkendelse i øjenhøjde. 

Jeg oplever at billedemateriale som bonus kan skabe muligheder for kommunikation og fællesskab. At billedemateriale kan være med til at bygge bro omsorgpersoner imellem, men også som støtte til forældre og omsorgspersoner, der selv ønsker at formidle det, som de naturligt ser og oplever, men som de ikke bliver hørt omkring.

Ofte viser billederne kontraster og netop det, der ønsker at komme frem i lyset fuld af kærlighed og respekt til den enkelte. 

“Hvordan bar du dig ad med det”

Pædagogisk respons efter jeg havde tilbudt alenetid med en sensitiv dreng, som normalt var en skygge af flokken i børnehaven, men under fotosession foldede sig ud med latter og vilde rutcheture.

“Tak fordi du gav dig tid til at møde X. Hun viser normalt ikke så stor tillid til en fremmde. Gemmer sig ofte bag sofaen. Jeg er rørt over, hun inviterede dig med på sit værelse. Kunne høre hun havde det godt. Så fine billeder du fik skabt. Dem bliver hendes forældre glade for at modtage 

Plejemor til pige på 8 år. 

“X har flyttet sig efter Marianne har haft 1:1 projekt med ham. Han har nu selv taget initiativ til at skabe kontakt til de andre brugere af aktivitetscentret

Sparring fra pædagog på aktivitetscenter for mobile mandlige brugere med psykiske ubalancer.  

“Jeg er så rørt. Har slet ikke ord. Tak fordi du ser mit barn. Jeg har kæmpet længe for, han bliver set som andet end en dreng med autisme og ADHD“.

Mor efter fotosession. Mit fokus var her at skabe tryghed til at drengen blev set bag om hans diagnose.

JEG VIL GLÆDE MIG TIL AT HØRE FRA DIG